Inne usługi

Usługa Wczesnego Ostrzegania

Pomaga w wykryciu źródła potencjalnie negatywnych informacji i podjęciu decyzji o wprowadzeniu niezbędnych środków, w krótkim czasie.

Profesjonalne narzędzie komunikacji w efektywnym zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych

Usługa „Wczesnego Ostrzegania“ to narzędzie dostosowane do potrzeb działów komunikacji i biur prasowych, przydatna w zarządzaniu strategicznym i kryzysowym oraz w pracy agencji PR. Analitycy NEWTON Media badają wrażliwe dla Państwa tematy, m.in.: wpływ biznesu na środowisko, otoczenie społeczne, politykę zatrudnienia, konkurencję, doniesienia biznesowe, czy satysfakcję klienta.
Wyniki przekazywane są w postaci raportów wysłanych do Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS/MMS. W przypadku pojawienia się niekorzystnych informacji, mogą Państwo przystąpić do działań antykryzysowych we wczesnym stadium i zminimalizować negatywny wpływ danej sytuacji na wizerunek marki w mediach.

Zamów usługę

Korzyści płynące z usługi „Wczesnego Ostrzegania”:

 • Dostęp do cogodzinnego przeglądu mediów z wybranych tematów w dni powszednie, między godziną 8:00, a 20:00. Istnieje możliwość rozszerzenia usługi o weekendy i święta.
 • Otrzymywanie aktualnych informacji mailem lub w wiadomości SMS/MMS w formie zwięzłych opisów z możliwością otrzymania pełnego tekstu.
 • Możliwość natychmiastowego aktywowana usługi i dostosowanie w pełni do indywidualnych potrzeb.

Wyprzedzenie negatywnych skutków informacji i szybka reakcja zanim zrobią to media i konkurencja.

W dni robocze, weekendy i święta zapewniamy usługę, która jest wysoce zindywidualizowana, tak by mogli Państwo wykryć potencjalnie niebezpieczną dla firmy informację, zanim zostanie podchwycona przez opinię publiczną. Usługa „Wczesnego Ostrzegania“ obejmuje monitoring prasy, telewizji, radia, internetowych serwisów informacyjnych oraz mediów społecznościowych.

Jeżeli negatywna wzmianka o firmie pojawi się na przykład na Facebooku, będą Państwo wiedzieli o tym, dzięki naszej usłudze, zanim dowiedzą sie o tym media i konkurenci, co daje wystarczająco dużo czasu, aby podjąć niezbędne kroki.

Mają Państwo możliwość skorygowania nieprawdziwych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji, zaoferowania pomocy lub przygotowania przeprosin dla niezadowolonych klientów lub, w przypadku poważniejszych sytuacji, wystosowania komunikatu prasowego, skontaktowania się z mediami, a także zorganizowania konferencji prasowej. Dodatkowo, skoro usługa „Wczesnego Ostrzegania“ wykrywa potencjalnie niebezpieczne informacje, można wykorzystać jednocześnie wszystkie dostępne narzędzia komunikacyjne.

Monitorowane media

 • internet
 • media społecznościowe
 • doniesienia agencyjne (we współpracy z PAP)
 • radio
 • telewizja


Formularz kontaktowy

:
:
:
:
:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia (monitoringu prasy i analizy danych), zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz 883). Zostałem poinformowany o prawie dostępu do dotyczących mnie danych osobowych oraz o prawie do ich poprawienia. Dane osobowe, które przekazuję, są przekazywane dobrowolnie - ich przekazanie nie jest podyktowane żadnym obowiązkiem wynikającym z prawa.
Zgadzam się na otrzymywanie informacji
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail od firmy NEWTON Media Sp. z o.o.
CIC Warsaw / Varso Place, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).
Captcha:

NEWTON Media

NEWTON Media Sp. z o.o.
CIC Warsaw / Varso Place

ul. Chmielna 73
00-801 Warszawa
T: +48 22 718 33 35
E-mail: sales@newtonmedia.pl

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000175008
NIP: 954-23-53-892
REGON: 276939364
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 PLN

Kontakt z nami

Kontakt z nami

Facebook

 • Ekipa Newton Media po ukończeniu Runmagedonu :) Ciekawe czy do poniedziałku uda się nam wyczyścić obce formy życia z różnych zakamarków ciała...

  27. 5. 2017

LinkedIn

 • NEWTON Media Sp. z o.o.
  CIC Warsaw / Varso Place jest częścią międzynarodowej grupy oferującej swoje usługi na rynku polskim, czeskim i słowackim…

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.