RaportyMedialne.pl

raportymedialne.pl

Opracowujemy analizy i raporty medialne na podstawie informacji z prasy, radia, telewizji i internetu. Ich celem jest pokazanie, jak tematy związane z działaniami klienta przedstawiane są w wybranych mediach. Nasze analizy charakteryzują się obiektywizmem i szczegółowością.

Czytelne i merytoryczne raporty ugruntowują i poszerzają wiedzę na temat otoczenia biznesowego firmy - jej szans i zagrożeń - oraz umożliwiają zapoznanie się z komentarzami ekspertów. Opracowany w ten sposób raport stanowi niezależne źródło informacji na temat kluczowych dla firmy zagadnień - sygnalizuje perspektywy i kierunki dla jej rozwoju. Nasze analizy i raporty zamawiane są przez kilka grup odbiorców m.in.:

  • specjalistów public relations oraz marketingu,
  • kadrę menedżerską, dyrektorów finansowych, dyrektorów ds. marketingu etc.

Sprawdzonym przez nas rozwiązaniem jest proponowanie potencjalnym klientom przykładowych, bezpłatnych próbek naszych analiz. Z wybranego okresu i z określonych źródeł opracowujemy ustalony wspólnie z klientem temat. Choć próbka raportu medialnego ma charakter jedynie poglądowy, to stanowi sposób na zapoznanie się z opiniami naszych przyszłych klientów. Opinie te pozwalają nam optymalnie dopasować produkty do potrzeb.

Nie proponujemy standardowych i prostych rozwiązań. Słuchamy uwag, uwzględniamy propozycje klientów, a nasze produkty i usługi znajdują w ich oczach uznanie.

www.raportymedialne.pl

NEWTON Media

NEWTON Media Sp. z o.o.
CIC Warsaw / Varso Place

ul. Chmielna 73
00-801 Warszawa
T: +48 22 718 33 35
E-mail: sales@newtonmedia.pl

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000175008
NIP: 954-23-53-892
REGON: 276939364
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 PLN

Kontakt z nami

Kontakt z nami

Facebook

  • Ekipa Newton Media po ukończeniu Runmagedonu :) Ciekawe czy do poniedziałku uda się nam wyczyścić obce formy życia z różnych zakamarków ciała...

    27. 5. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media Sp. z o.o.
    CIC Warsaw / Varso Place jest częścią międzynarodowej grupy oferującej swoje usługi na rynku polskim, czeskim i słowackim…

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.