PONAD 15,5 TYS. PUBLIKACJI O CSR W 2014 ROKU

PONAD 15,5 TYS. PUBLIKACJI O CSR W 2014 ROKU
18. 2. 2015

Według raportu NEWTON Media w 2014 roku na temat CSR ukazało się ponad 15,5 tys. publikacji, z czego ponad 90% materiałów opublikowano w internecie, a 10% w prasie tradycyjnej. Wartość publikacji w ubiegłym roku określa się na poziomie blisko 39 mln zł.

NEWTON Media zbadała jak w 2014 roku w polskich mediach postrzegany był temat społecznej odpowiedzialności biznesu. W celu przeprowadzenia badania, spośród publikacji, jakie ukazały się w całym 2014 roku w prasie i na portalach internetowych, wyselekcjonowano te, w których była mowa o CSR, społecznej odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialnym biznesie. W badanym okresie na ten temat ukazało się 15 562 publikacji, najwięcej w październiku (1703).

Wśród tytułów prasowych najczęściej temat CSR poruszały: Gazeta Finansowa (188), Puls Biznesu (116), a także Dziennik Gazeta Prawna (99), Rzeczpospolita (90) oraz Gazeta Wyborcza (71). Szczególnie chętnie na tematy związane z CSR pisały dzienniki ogólnopolskie – 430 publikacji (27,42%). Zagadnieniami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu często zajmowały się także tytuły prasy regionalnej (24,11%), a także prasy ekonomicznej (22,77%). Tematem CSR w mniejszym stopniu zajmowała się prasa branżowa (15,88%) oraz tygodniki opinii (8,55%).

Głównym tematem publikacji były kwestie związane z popularyzacją działań CSR. Wśród najpopularniejszych stwierdzeń pojawiały się m.in.: „CSR to już oczywistość“; „Polacy są gotowi na odpowiedzialny biznes“; „Sukces firm leży w odpowiedzialności“. Wprawdzie działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu traktowane są jako aktywności non-profit, warto jednak poznać jaka byłaby wartość publikacji na temat CSR w mediach, gdyby przełożyć je na przelicznik finansowy.  W podsumowaniu za 2014 rok wartość publikacji wyniosła 38 934 550 zł, z czego największy ekwiwalent przypada na grudzień (6 180 860 zł), a najmniejszy na lipiec (1 799 348 zł).

Badanie przeprowadzone było na potrzeby dorocznej Gali Fundacji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (FCSR), która odbyła się 9 lutego 2015 roku w Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre. NEWTON Media jest członkiem Fundacji CSR. Członkiem Fundacji może zostać każda firma, która zainteresowana jest promowaniem idei korporacyjnej odpowiedzialności społecznej. Informacje o tym, w jaki sposób włączyć się w działania organizacji znajdują się na stronie: www.fcsr.pl

Raport do pobrania: Raport CSR

Załączniki

Więcej wiadomości

NEWTON Media

NEWTON Media Sp. z o.o.
CIC Warsaw / Varso Place

ul. Chmielna 73
00-801 Warszawa
T: +48 22 718 33 35
E-mail: sales@newtonmedia.pl

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000175008
NIP: 954-23-53-892
REGON: 276939364
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 PLN

Kontakt z nami

Kontakt z nami

Facebook

  • Ekipa Newton Media po ukończeniu Runmagedonu :) Ciekawe czy do poniedziałku uda się nam wyczyścić obce formy życia z różnych zakamarków ciała...

    27. 5. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media Sp. z o.o.
    CIC Warsaw / Varso Place jest częścią międzynarodowej grupy oferującej swoje usługi na rynku polskim, czeskim i słowackim…

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.